Érintésvédelmi felülvizsgálat

Érintésvédelmi felülvizsgálat

Az érintésvédelem célja

Az érintésvédelem, azaz a közvetett érintés elleni védelem kiépítése több lépésből álló műszaki intézkedések folyamata. Ez az eljárás segít megelőzni az átlagos használat során feszültségmentesen érinthető (fém) részek meghibásodása következtében létrejövő baleseteket. Az áramütéses baleseteknek komoly következményei lehetnek. Az érintésvédelem célja ezen nem várt meghibásodások esetén a védelem működőképességének ellenőrzése. A rendszeres felülvizsgálat garantálja, hogy a berendezések üzemzavar esetén sem okoznak áramütést. Ezáltal a legnagyobb biztonságban használhatjuk eszközeinket. Az optimális működésű, megfelelő érintésvédelem mellett meghibásodások esetén sem kell tartanunk áramütéstől.

Meghatározott időközönként (3, 6 év) szükséges az érintésvédelmi audit elvégeztetése. Itt azt állapítják meg a szakemberek, hogy az alkalmazott érintésvédelem az előírásnak megfelelően van-e kialakítva, valamint feltárják az esetleges hibákat. Az érintésvédelmi felülvizsgálatot minden olyan átalakítás után el kell végezni, amely során megváltoztak az érintésvédelmet jellemző adatok, azaz a hálózaton átalakítás történt. Amennyiben munkavédelmi ellenőrzést rendelnek el egy cégre, a munkavédelmi ellenőrök az érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvét is leellenőrzik: hogy rendelkezésre áll-e, illetve a vonatkozó jogszabály szerint lett-e kialakítva.

Megfelelő érintésvédelem esetén is akadhatnak „rázós helyzetek”, ezért az alábbiakra gondosan ügyelni kell:

 • Ne használjunk sérült csatlakozóvezetéket, mielőbb oldjuk meg annak cseréjét!
 • Mellőzzük a rongálódott, horpadt villamos eszközök használatát!
 • Csak és kizárólag szabályos, 3 eres hosszabbítót használjunk!
 • Fémtestű berendezések villás dugóját minden esetben földelt aljzatba kapcsoljuk!
 • Sérült vezetékekhez szigetelőszalag alkalmazása NEM biztonságos! (Átmenetileg sem!)

Érintésvédelmi felülvizsgálat

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és dokumentáció készítése MSZ HD 60364 szabványok szerint.
A hatályos jogszabályok szerint az üzembe helyezés előtt MSZ HD 60364-6:2017 érintésvédelmi felülvizsgálat szükséges. Továbbá a munkavédelmi előírások, rendeletek külön szabályozott rendszerességgel írnak elő időszakos vizsgálatot (korábban KLÉSZ hatálya alatt 6, MSZ 172 alatt 3 évente).

Ma a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet – Közhasználatban VMBSZ – “az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről” -szerint  szintén 3 – 6 éves a vizsgálati ciklus.

Munkavédelmi auditok során általában be kell mutatni az érintésvédelmet igazoló jegyzőkönyvet. Amennyiben ez hiányzik, az üzemeltetőnek/tulajdonosnak pótolnia kell mulasztását, és haladéktalanul intézni az érintésvédelem felülvizsgálatát! Ennek teljesítésével mentesül a bírság fizetésének kötelezettsége alól.

Mi tartozik bele a szabványossági érintésvédelmi felülvizsgálatba?

 • védővezetővel ellátott berendezések mérése műszerekkel
 • törpefeszültségű rendszerek mérése, felülvizsgálata (50 V és annál kisebb feszültséggel működtetett villamos berendezések)
 • kettős és megerősített szigetelésű eszközök vizsgálata és minősítése

Érintésvédelmi felülvizsgálat

FIGYELEM ÚJ RENDELET!!!

 • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet: A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 • 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet – Közhasználatban VMBSZ – “az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről”
 • 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról
 • 28/2005. (XII. 28.) FMM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
 • minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény változásai
 • 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról
 • 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról (MK/2005/165.sz.)

Érintésvédelem mérési útmutató letöltése pdf-ben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Érintésvédelmi műszer

MSZ EN 61557 szabványnak megfelelő érintésvédelmi célműszer, melyeket cégünk – többek között – használ

Ki(k)re hárul az érintésvédelmi intézkedés lebonyolítása?

 • Új építésű létesítményeknél a kivitelezőre: ezt nevezzük használatbavétel előtti felülvizsgálatnak. (A használatbavételi engedély kiadásának egyik feltétele az érintésvédelmi dokumentumok megléte, melyek tanúsítják, hogy villamossági szempontból az épület biztonságos.)
 • Régebbi építményeknél a létesítmény üzemeltetőjére.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatra van szüksége: mind az új, mind az üzembe helyezés előtti, közhasználatban “nullás” felülvizsgálat elvégeztetésében!

Érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálat

 • A felülvizsgálat során cégünk gyakorlott, tapasztalt szakemberei minden esetben fokozott figyelemmel járnak el.
 • Működési területünk a kisfeszültségű KIF, és nagyfeszültségű KÖF hálózatokon túl ATEX (RB) területekre is kiterjed.
 • Kivitelezők számára keresztszerződés formájában folyamatos kedvezményeket biztosítunk, valamint segítséget nyújtunk számukra már az építkezés előkészítő folyamata során is, meggyorsítva számukra az átadás-átvétel folyamatát.
 • Minden esetben két eredeti példányban készítjük el az érintésvédelmi audit eredményeként megszülető minősítő iratokat, melyek táblázatos formában (egyedi sorszámmal ellátva) tartalmazzák a vizsgálati pontokat. A tűzvédelmi minősítéseket postán juttatjuk el ügyfeleinkhez, de igény szerint a megrendelő telephelyén is átnyújthatjuk az iratokat.
 • Amennyiben a megrendelőknek azonnali jegyzőkönyvkészítés az igénye, mobil irodai szolgáltatással bárhol az országban azonnali minősítő iratot készítünk, mely kézi és gépi formában egyaránt rögtön hozzáférhető.
 • Ha az ügyfél igényli, a dokumentumot Adobe PDF-ben, digitális formátumban is (CD/DVD/e-mail) tudjuk biztosítani (az ISO auditálások esetén pl. ez a formátum a legkedvezőbb).
 • Áraink kalkulációjánál természetesen az együttesen megrendelt vizsgálatok és a vizsgált terület egyaránt módosíthatja az összeget.
Forduljon hozzánk bizalommal, ha érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatra van szüksége. Mind az új, mind az üzembe-helyezés előtti, közhasználatban “nullás” felülvizsgálat elvégeztetésében.