Tűzvédelmi felülvizsgálat

Tűzvédelmi besorolás

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint a XII. FEJEZETE szerint a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata (röviden EBF, vagy tűzvédelmi felülvizsgálat) első bemenő adata a Tűzveszélyességi osztályba sorolás (röviden TV besorolás).
A besorolás elkészítéséről röviden az alábbi jogszabályi szemelvényekben olvashat.

Cégünk, ha nem áll rendelkezésre elkészíti a telephely, épület, objektum részletes osztályba sorolását.

Az osztályba soroláshoz szükséges bekérni:

  • A méretarányos építészeti terveket a teljes komplexumról.
  • A terveknek tartalmazniuk kell a falvastagságokat, tűzállósági fokozatokat, nyílászárók adatait, nyílási irányukat. Ez utóbbi szükség esetén a kiürítés-számítás alapdokumentációja.
  • Figyelem!!! A besorolás csak abban az esetben érvényes, ha a felelős vezető aláírta.

A tűzvédelmi felülvizsgálat dokumentáció elkészítéséhez elegendő csak a TV besorolás. Kitölthető minta besorolás letöltése ITT.

217. Általános rendelkezések
559. § (1) A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

(2) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál e fejezet alapulvételével a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó jogszabályba foglalt előírásokat kell figyelembe venni.

218. Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás
560. §
(1) „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tűzveszélyességi osztály
(2) „Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) tűzveszélyességi osztály
(3) „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) tűzveszélyességi osztály
(4) „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztály

561. § (1) Azon különleges anyagok esetében, – kivéve azokat a veszélyes anyagokat és készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete hatálya alá tartoznak, –, amelyek az 560. §-ban meghatározottak szerint nem sorolhatók be, a tűzveszélyességi osztályba sorolást az OKF határozza meg.

562. §
(1) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.

(2) A helyiség vagy a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek (1) bekezdés szerint összesített alapterületei a helyiség vagy a szabadtér alapterületének 40%-át meghaladják.

(3) A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonkénti, az (1) bekezdés szerint összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladják.

(4) A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti, az (1) bekezdés szerint összesített alapterületei az építmény, szabadtér alapterületének a 40%-át meghaladják.

(5) A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek osztályonkénti, az (1) bekezdés szerint összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladják.

(6) A tűzgátló előteret és a létesítmény szabadtérnek vagy építménynek nem minősülő tereit (csak közlekedésre használt út, járda, park) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatra van szüksége. Mind az új, mind az üzembe-helyezés előtti, közhasználatban “nullás” felülvizsgálat elvégeztetésében.