Az érintésvédelmi minősítő irat tartalma

Az érintésvédelmi minősítő irat tartalma

Az érintésvédelmi minősítő irat tartalma

A baleset-megelőzést szavatoló törvény által előírt érintésvédelmi felülvizsgálat utolsó lépéseként kerül kiállításra az érintésvédelmi minősítő irat, mely ma már melléklete a villamos biztonsági felülvizsgálatnak. Az érintésvédelmi felülvizsgálatnak először az üzembe helyezés előtt, a későbbiekben pedig 3-6 évente meg kell történnie, de minden olyan esetben is, amikor a meglévő rendszeren valamilyen átalakítást végeznek.

Az érintésvédelmi minősítő iratnak minden esetben meg kell felelnie a törvény által előírt szigorú formai és tartalmi követelményeknek. Minden adatot és információt tartalmaznia kell, amelyek alapján az érintésvédelmi felülvizsgálat tárgya – vagyis az adott berendezés – teljes pontossággal beazonosítható, és ugyancsak tartalmazza a felülvizsgálatot végző személy szükséges adatait is. 

Az iratban arra vonatkozóan is fel kell tüntetni az információkat, hogy milyen előírások és szabványok alapján végezték az érintésvédelmi felülvizsgálatot.

Ami az adott berendezést illeti, egyértelműen fel kell tüntetni, hogy megfelel-e az érintésvédelmi előírásoknak vagy sem. Ha olyan mértékű a meghibásodás, hogy berendezést a javításig a veszélyessége miatt le kell kapcsolni a villamos hálózatról, akkor ezt is bele kell foglalni az érintésvédelmi minősítő iratba. Pontos képet kell adni az állapotáról; ha vannak, fel kell tüntetni a feltárt hibákat, azok súlyosságát, illetve azt is, hogy sürgős vagy nem sürgős a javítás elvégzése, hiszen a nem megfelelően működő villamos berendezések életveszélyesek is lehetnek.

Vélemény, hozzászólás?